Rychlosti

Tempo largo, presto nebo alternando

Zvolit si můžete ze tří rychlostí v módu přejížděním přes práh i v módu bez prahu.

Pomalá
bez prahu / s prahem

Rychlá
bez prahu / s prahem

Střídavá
bez prahu / s prahem